wiki.gymlit.cz

Dokumentační systém pro celý gymlit!

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prirucka:studentsky_tisk

Studentský tisk

Doporučujeme návod přečíst celý, není dlouhý a určitě Vám pomůže. S čímkoliv Vám určitě rádi poradí Vaši technicky zkušenější spolužáci. Vážné problémy lze hlásit emailem na adresu tisk@gymlit.cz, případně se nás zeptejte v době vyhrazené pro Dobíjení kreditu. Aktuální verzi dokumentu můžete nalézt na adrese:

http://wiki.gymlit.cz/prirucka/studentsky_tisk

Která tiskárna je vyhrazena pro studentský tisk?

Je to tiskárna ve druhém patře označená žlutou páskou „Tiskárna pro studenty“ (značky Xerox 7835i). Jiné tiskárny nejsou pro studenty povoleny bez přítomnosti školního personálu nebo techniků správy sítě.

Personál gymnázia má u tiskárny vždy přednost; na žádost personálu prosím ukončete činnost a tiskárnu uvolněte.

Jak začít?

Pro přístup k tiskárně se používá čip, který máte pro vstup do budovy školy. Tento čip je třeba při prvním použití tiskárny připojit k Vašemu jménu (účtu) a potom na něj doplnit finanční prostředky (dobít kredit v Kč, viz. bod Dobíjení kreditu). Čip přiložte špičkou na čtečku tiskárny, viz. obrázek níže u Přihlášení k tiskárně. Tiskárna se dotáže na uživatelské jméno, které používáte ve školních počítačích i pro připojení na Wi-fi Eduroam. Pokud si ho nepamatujte, zastavte se prosím v kabinetu správy sítě vždy v době vyhrazené pro Dobíjení kreditu. Například student „Jan Testovač“ má přihlašovací jméno „testovac.17a“. Po zadání uživatelského jména potvrďte „OK“, napište heslo a opět potvrďte „OK“. Pro zadávání můžete využít dotykový displej, čísla lze psát klasickými tlačítky na ovládacím panelu.
Pokud se v pravém horním rohu ukáže Vaše přihlašovací jméno, byli jste úspěšní a můžete pokračovat k dalšímu bodu. Pokud ne, zvolte „ano“ a zkuste znovu zadat přihlašovací údaje. v případě, že se Vám ani potom přihlášení nepodaří, obraťte se na nás prosím v době vyhrazené pro Dobíjení kreditu

Dobíjení kreditu

Kredit je možné dobíjet pouze ve __středu o velké přestávce od 9:40 do 9:55 v kabinetu správy sítě (vedle učebny VT1).
Minimální výše dobíjené částky je 100 Kč, doporučujeme však dobíjet 200 Kč.

Platba probíhá v hotovosti na místě, kredit Vám připíšeme na účet ihned. Zbytek kreditu Vám vrátíme při ukončení studia.

Přihlášení k tiskárně

K tiskárně přiložte čip (viz. obrázek), tiskárna se přiložením čipu probere z režimu spánku, případně použijte svítící zelené tlačítko vpravo. Pokud se tiskárna dotazuje na uživatelské jméno, vraťte se k bodu nebo si zkontrolovat zůstatek kreditu.

Odhlášení od tiskárny

Vždy na konci práce s tiskárnou se odhlašte zmáčknutím tlačítka s klíčem; po úspěšném odhlášení tlačítko zhasne a Vaše jméno z displeje zmizí. Pokud tak neučiníte, „studenti Horáček a Pažout“ mají příležitost si něco vytisknout na Váš účet.

Kopírování

Před kopírováním doporučujeme nastavit formát papíru A4; tiskárna může chybně vyhodnotit formát jako A3 a ten je dražší. Pokud Vám stačí černobílá kopie, vyberta barvu výstupu černobílá. Správnou volbou ušetříte svůj kredit, viz Ceník kopírování a tisku.

Tisk ze školních PC

Tisknout můžete z počítačů pro informační výuku, stačí se přihlásit pod svým uživatelským jménem, které odpovídá jménu majitele čipu. Vybraný dokument dáte vytisknout, na výběr máte dvě tiskárny: kdekoliv černobíle a kdekoliv barevně. Pokud chcete ušetřit, zvolte kdekoliv černobíle.

Pak stačí dojít k tiskárně ve druhém patře a přiložit čip. Tiskárna Vám zobrazí počet nevytištěných úloh. Potvrzením volby ano začne tisknout. Jetliže chcete mít přehled o úlohách, před tiskem zvolte ne, poté YSoft SafeQ, kde máte více voleb, jako například vymazat některé úlohy (ikonka koš) nebo vytisknout jen některé úlohy.


Tisk z USB

Po Přihlášení k tiskárně vložte USB flashdisk, na dotaz vyberte Tisk ze zařízení USB. Opět doporučujeme zvolit Zdroj papíru na formát A4, v Rozšířeném nastavení můžete zvolit barevný nebo černobílý tisk, vše spustíte zeleným tlačítkem. Tiskárna podporuje pouze souborový systém FAT32.

Zrušení tisku

Pro zrušení tisku slouží červené tlačítko vpravo dole, zprávu o zadaném příkazu tiskárna zobrazí v levém horním rohu. Tisknout však přestane až po zhruba 12 vytištěných stranách. Až pak můžete na displeji zvolit zrušit tisk. Tiskárna to jinak neumí, proto si pečlivě hlídejte, co a kolikrát tisknete.

V žádném případě nezastavujte tisk otevřením zásobníku s papírem, došlo by k zaseknutí papíru uvnitř tiskárny.

Skenování na USB

Postup je podobný jako u Tisk z USB, po vložení USB disku zvolte Snímání do USB a zeleným tlačítkem spuťte skenování.

Kontrola kreditu

Lze ho zkontrolovat po přihlášení do tiskárny volbou YSoft SafeQ; zůstatek se zobrazuje vlevo dole, viz šipka na obrázku.

Bezpečnost

Nikomu nesdělujte heslo do školních PC (totéž platí pro Eduroam)! Nesvěřujte svůj čip dalším osobám! Gymnázium nezodpovídá za čerpání kreditu zneužitím hesla nebo čipu. Rovněž doporučujeme heslo průběžně měnit.

Ceník kopírování a tisku

Formát Provedení cena v Kč
A4 jednostranně černobíle 2
A4 oboustranně černobíle 3
A4 jednostranně barevně 3
A4 oboustranně barevně 5
A3 jednostranně černobíle 4
A3 oboustranně černobíle 7
A3 jednostranně barevně 5
A3 oboustranně barevně 9

Skenování na USB je zdarma.
Ceny se mohou postupem času změnit podle míry opotřebení tiskárny, cen spotřebního materiálu a podobně.

/var/www/wiki.gymlit.cz/data/pages/prirucka/studentsky_tisk.txt · Poslední úprava: 08. 11. 2017 13:11 autor: Libor Tomeš