wiki.gymlit.cz

Dokumentační systém pro celý gymlit!

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prirucka:sdilene_slozky

Sdílené složky

Informace o přihrádkách se nacházejí na zvláštní stránce.

Sdílené složky jsou takové síťové složky, s nimiž pracuje více uživatelů v rámci nějaké logické struktury. Např. předmětové komise, zájmová sdružení a pracovní kolektivy mohou mít své sdílené složky, do nichž ukládají materiály související s jejich činností.

Sdílené složky jsou ekvivalentem „disků“ ve staré síti.

Zřizování sdílených složek se řídí uživatelskou poptávkou. Jestliže jste alespoň dva či dvě a chcete mít v síti sdílenou složku, dejte nám vědět.

Přehled sdílených složek

Každá složka má svého zvoleného správce. Je zodpovědný za to, že ve složce se nachází pouze dohodnutý obsah (tj. obsah mající souvislost s činností skupiny, jež složku užívá). Na dobrovolné bázi se správce snaží udržovat ve složce přiměřený pořádek, aby byla použitelná také zítra :-).

Sekční složky

Název Síťová cesta Správce Kvóta Odůvodnění
Hospodáři V:\Hospodáři 5 GB Dokumenty užívané hospodářskými pracovníky
Dokumenty školy V:\Dokumenty školy Mgr. Olga Kučerová 2 GB Dokumenty týkající se chodu školy
Sekretariát V:\Sekretariát 5 GB Sdílení dokumentů mezi vedením a sekretariátem
Správa sítě V:\Správa sítě David Čepelík 1 GB Úložiště skriptů a nástrojů pro administraci
Vedení V:\Vedení Mgr. Olga Kučerová 5 GB Dokumenty související se školní administrativou
Pro studenty V:\Pro studenty 5 GB Dokumenty předávané studentům učiteli
BOZP V:\BOZP 5 GB Formuláře pojistného plnění (pořízeno při úrazech)

Předmětové komise

Název Síťová cesta Správce Kvóta
PK Anglický jazyk V:\PK Anglický jazyk 5 GB
PK Biologie V:\PK Biologie 5 GB
PK Český jazyk V:\PK Český jazyk 5 GB
PK Chemie V:\PK Chemie 5 GB
PK Dějepis V:\PK Dějepis 5 GB
PK Estetická výchova V:\PK Estetická výchova 5 GB
PK Francouzský jazyk V:\PK Francouzský jazyk 5 GB
PK Fyzika V:\PK Fyzika 5 GB
PK Informatika a výpočetní technika V:\PK Informatika a výpočetní technika Mgr. Iveta Rozumová 5 GB
PK Matematika V:\PK Matematika 5 GB
PK Německý jazyk V:\PK Německý jazyk 5 GB
PK Občanská nauka V:\PK Občanská nauka 5 GB
PK Španělský jazyk V:\PK Španělský jazyk 5 GB
PK Tělesná výchova V:\PK Tělesná výchova 5 GB
PK Základy společenských věd V:\PK Základy společenských věd 5 GB
PK Zeměpis V:\PK Zeměpis Mgr. Zuzana Klopacz 5 GB
/var/www/wiki.gymlit.cz/data/pages/prirucka/sdilene_slozky.txt · Poslední úprava: 27. 09. 2015 23:09 (upraveno mimo DokuWiki)